VÝŠKOVÉ PRÁCE HOROLEZECKOU TECHNIKOU

Mirek Bartek

ÚVODEM NABÍZÍME CENÍK FOTOGALERIE KONTAKT

                                    Nabízíme:
 • Čištění a kompletní rekonstrukce fasád                  
 • Lokální zednické opravy na fasádách či římsách
 • Oprava špalet a soklů
 • Oprava komínů, postupná demontáž komínů

 • Výměna klempířských prvků
 • Čištění žlabů a svodů
 • Nátěr klempířských prvků a konstrukcí
 • Oprava střešní krytiny

 • Ochrana budov proti ptactvu
 • Tmelení spár panelových domů a spár u okenních rámů
 • Mytí oken a prosklených částí budov
 • Montáž reklamních plachet, bannerů a poutačů různých velikostí

 • Rizikové kácení stromů a náletových dřevin
 • Směrové kácení a prořezy stromů
 • Bezpečnostní, zdravotní a redukční řezy

 • Ostatní manipulační práce bez lešení a plošin

banner